Instagram konkurrence – My future Memory

Så er der igen mulighed for at vinde en rejse!

I morgen overtager jeg @skyscannerdanmark Instagram hvor jeg over den kommende uge vil dele billeder fra nogle af mine ynglings-destinationer.

Hvor går din drømmerejse hen?

Det eneste du skal gøre er at reposte et billede af din drømmedestination, hvor du selvfølgelig kan låne et billede på enten min egen Instagram @worldofatravelholic eller via @travellersplanet. Finder du ikke din drømmedestination blandt vores, er du også velkommen til at finde inspiration andetsteds. Skriv en lille tekst om hvorfor du vil derhen og følg @skyscannerdanmark og tag #skyscannerdanmark

You never know, maybe you’ll be the lucky winner 🙂

Instagram

Regler og betingelser

Sådan deltager du:

1. Følg @skyscannerdanmark på Instagram: https://instagram.com/skyscannerdanmark
2. Klik dig ind på en af vores ambassadørers Instagramsider, @travellersplanet eller @worldofatravelholic.
3. Vælg et billede med et rejsemål, som du gerne vil til. Repost fotoet på din egen Instagram med en begrundelse for, hvorfor du vil derhen. Du kan reposte ved at tage et screenshot af billedet og så uploade det på din Instagramkonto eller anvende en af de forskellige repost apps.
4. Glem ikke at tagge #skyscannerdanmark og den ambassadører, du har lånt billedet af.
Finder du ingen billeder hos vores ambassadører, kan du bruge ét af dine egne. Punkt 3 og 4 gælder stadig.

Nu er du med! Konkurrencen afsluttes 23:59 den 10 maj 2015. Vinderen offentliggøres kort tid efter. Held og lykke!

 

Generelle vilkår og betingelser

1. Disse generelle vilkår & betingelser (”Generelle vilkår”) gælder alle deltagerne i My Future Memory Instagram konkurrencen (”Konkurrencen”).

2. Organisatoren af Konkurrencen er Skyscanner Limited, en virksomhed registreret i England & Wales med virksomhedsnummer 04217916 og registreret adresse på c/o Pinsent Masons LLP, 5 Old Bailey, London EC4M 7BA (“Skyscanner”).

3. Ved at deltage i Konkurrencen bekræfter du, at du har læst, forstået og givet samtykke til de generelle vilkår & betingelser (”Generelle vilkår”) og at du har givet samtykke til, at alle personlige oplysninger du har givet til Skyscanner er i overenstemmelse med de Private Vilkår.

KRAV TIL DELTAGELSE

4. Konkurrencen er åben for beboere i Danmark i alderen 18 år eller derover indtil 10. maj 2015.

5. Det er gratis at deltage i konkurrencen og er ikke købsbetinget eller kræver brug af nogle af Skyscanners produkter/services eller “Skyscanner Gruppen”s produkter/services.

6. Direktører, ledelse og medarbejdere i Skyscanner Gruppen samt deres nærmeste familier, må ikke deltage i konkurrencen. Dette gælder også alle der er involveret arbejdsmæssigt i konkurrencen samt deres nærmeste familier.

7. Kun én deltagelse pr. person er tilladt.

8. Skycanner er i sin fulde ret til at diskvalificere de konkurrence deltagere, som Skyscanner vurderer ikke overholder de “Generelle Vilkår” for konkurrencen.

SÅDAN DELTAGER DU

9. For at deltage i konkurrencen, skal du reposte et foto på Instagram fra en Instagram feed fra en af ambassadørerne. Fotoet skal vise et rejsemål, som du har lyst til at tage til. Du skal fortælle hvornår du gerne ville rejse dertil, og fortælle hvorfor. Deltageren skal også tagge den pågældende ambassadør (f.eks.skyscannersverige eller @skyscannerdanmark) og bruge konkurrencens hashtag #skyscannerse or#skyscannerdk. Hvis du ikke kan finde et passende foto af dit drømmerejsemål på en af ambassadørernes feeds, kan du poste et af dine egne fotos i stedet. Her gælder samme regler, som allerede nævnt. Altså fortæl hvorhen, hvorfor og hvornår om fotoet af rejsemålet.

10. Deltagelse er tilladt fra klokken 00:00 den 29 april 2015 (Startdato) til klokken 23:59 den 10 maj 2015.(Slutdato) Indsendelser modtaget før Startdato eller efter Slutdato er ugyldige og accepteres ikke. Skyscanner er ikke ansvarlige for  nogen som helst indsendelsesfejl forårsaget af tekniske fejl.

11. Ved at deltage i konkurrencen bekræfter du hermed, at din indsendelse ikke indeholder indhold, som (a) er plagieret fra eller som overskrider en 3 parts rettigheder og ejerskab eller indeholder en 3 parts materiale eller indhold, som du ikke har indhentet de nødvendige tilladelser til at bruge; (b) som er æreskrænkende, uanstændige, pornografiske, undertrykkende, medvirkende til at igangsætte racehad. Diskriminerende, blasfemiske, tillidsbrydende, privatlivskrænkende; (c) opfordrer til adfærd, som betragtes som kriminelt, giver anledning til civilretsligt ansvar eller på nogen måde er ulovligt eller krænker ophavsrettighederne til en hvilken som helst 3 part i et hvilket som helst land i verden; eller (d) er teknisk skadeligt (inkluderende, uden begrænsninger, indeholdende computer virus)

12. Ved at deltage i konkurrencen, giver du hermed Skyscanner gruppen (og deres agenter og samarbejdspartnere) en evig, ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til at anvende dit navn, billede, lighed og dit bidrag (inklusiv uden begrænsninger af tekst, grafik og fotografier) med henblik på at fremme og/eller markedsføre Skyscanners varemærke og virksomhed.

SÅDAN FINDES VINDERNE

13. Vinderen vil blive fundet af et uafhængigt, kreativt bureau sammen med førnævnte ambassadører, som vil vælge vinderen ud fra hver af de to (2) områder.  Den vindende indsendelse i hvert område, vil være indsendelsen med det bedste billede og den bedste begrundelse og/eller årsag til at besøge det pågældende rejsemål.

14. Den vindende indsendelse vil blive fundet efter slutdatoen og vinderen vil få besked via Instagram ikke senere end 30 dage efter slutdatoen. Vinderen vil blive kontaktet for at bekræfte, at de vil modtage deres præmie. Vinderen skal desuden afgive nødvendige informationer såsom booking detaljer. Hvis vinderen ikke afleverer informationer, der lever op til Skyscanners krav indenfor 30 dage efter modtagelse af e-mailen, kan det resultere i at gevinsten er gået tabt, og i at Skyscanner beslutter at finde en anden vinder.

15. Hvis vinderen ikke lever op til kravene, som skrevet i de generelle bestemmelser, kan vinderen blive diskvalificeret og en anden vinder vil blive fundet. Ligeledes forbeholder Skyscanner sig retten til helt suverænt at afvise at give præmien til en vinder, som de anser har overtrådt konkurrencens regler.

PRÆMIEN

16. Præmien for hver vindende indsendelse er et rejsegavekort på 500 EUR. Skyscanner vil booke rejsen på vegne af hver vinder, og vil gøre rimelige bestræbelser for at opfylde hver vinders krav til rejsemål og datoer. Alle omkostninger over 500 EUR, vil blive betalt af vinderen selv. Hele præmien skal være indløst indenfor 3 måneder efter slutdatoen, men flyafgange kan blive benyttet indtil 31. december 2015.

17. Modtagelse af prisen er afhængig af at de respektive vindere har et gyldigt pas og visa (hvis nødvendigt) med tilladelse til at rejse til det bestemte rejsemål med mindst 6 måneders gyldighed.

18. Værdien af præmien er baseret på den vejledende pris eller markedets pris pr. Ikræftrædelsesdatoen. Præmien kan ikke refunderes og kan ikke veksles til kontanter. Hvis en del af præmien ikke kan benyttes, vil et alternativ af samme værdi blive stillet til rådighed. Alle omkostninger ud over værdien af præmien, som beskrevet i disse bestemmelser, vil være vinderens ansvar.

19. I det tilfælde at vinderen, uanset årsag, ikke vil modtage præmien eller et hvilket som helst del deraf, vil (eller den relevante del) vinderen miste præmien og der vil ikke blive givet nogen for kompensation eller leveret nogen form for modydelse.

20. Skyscanner tager intet ansvar for eventuelle skattemæssige konsekvenser, som måtte opstå ved modtagelse af præmien og anbefaler deltageren at søge uafhængig finansiel rådgivning, såfremt deltageren vinder. Alle aktiviteter og omkostninger udover den specificerede præmie er vinderens ansvar, inklusiv at erhverve rejseforsikring til at dække eventuelle opståede helbredsmæssige problemer, tabt bagage og andre rejserelaterede omkostninger.

21. Ved at acceptere prisen, accepterer vinderen fuldt ud ansvaret for egen sikkerhed og velfærd til alle tider, og er enig i at Skyscanner ikke bliver holdt ansvarlig for nogensomhelst risko og skader, som måtte opstå ved at vinderen accepterer modtagelsen af prisen.

GENERELLE BESTEMMELSER

22. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse “Generelle vilkår” gratis, kontakt os venligst på adressen under punkt 2.

23. Alle valg og beslutninger taget af Skyscanner sammenholdt med denne konkurrence er endelige og bindende og er ikke til diskussion.

24. Skyscanner har ret til at afslutte eller ændre konkurrencen eller de “Generelle vilkår” på et hvilket som helst tidspunkt før slutdatoen ved at offentliggøre ændringer eller afslutning på det relevante Skyscanner website eller på anden måde kommunikere det på skrift til deltagerne.

25. Hvis en hvilken som helst handling, udeladelse, begivenhed eller omstændighed indtræffer, som er uden for Skyscanners kontrol indenfor rimelighedens grænser, og som forhindrer Skyscanner i at opfylde eller gennemføre et hvilket som helst element af de “Generelle vilkår” (Force Majeure begivenheder), vil Skyscanner ikke blive holdt ansvarlig i nogen som helst henseender med hensyn til Force Majeure begivenheder.

26. Undtagen i forbindelse med ansvar for død eller personskade forårsaget af forsømmelighed, svindel eller bedragerisk forvanskning eller til noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes ved lov, er Skyscanner ikke ansvarlig for eventuelle tab, skader, udgifter, omkostninger eller krav, der udspringer af eller vedrører konkurrencen eller brugen af en hvilken som helst præmie, hvad enten det er i en kontrakt, erstatningsret  (herunder uagtsomhed) , brud på lovbestemt pligt eller andet.

 

 

27. Denne konkurrence er på ingen måde sponseret, godkendt eller administreret af, associeret med Instagram, og du kan ikke anklage Instagram for noget som helst i forbindelse med din deltagelse I konkurrencen.

28. Disse “Generelle vilkår” og konkurrencen er underlagt lovgivningen i England & Wales og er underlagt den ikke-ekslusive domstolskompetence I Sverige, Danmark, og I England og Wales.

 

Hvor går din drømmerejse hen? Lige nu kan du vinde et rejsegavekort til en værdi af €500 i Scyscanners konkurrence, som vi kører i samarbejde med @travellersplanet og @worldoftravelholic. Det eneste du skal gøre er at reposte et billede af din drømmedestination fra nogle af vores ambassadørers feeds og skrive hvorfor du vil lige præcis derhen. Hvis du ikke finder et billede der, så kan du også tage dit eget billede. Husk at følge og tagge @skyscannerdanmark, tag #skyscannerdanmark og den ambassadør du har lånt billedet af. Held og lykke! #konkurrence #drømmerejse #rejse #travel